Fotocredit:

Viktigere å klippe snorer enn å redde verden?

Til tross for at gamle studentboliger over hele landet skriker etter hjelp, bevilger ikke Solberg-regjeringen en krone til rehabilitering i det nye statsbudsjettet. Kanskje fordi det ser bedre ut i media å være den som klipper snora på nye boliger, enn den som sørger for at gamle bygg ikke må rives?

 

Med dagens støtteordninger er det billigere å rive gamle studentboliger og sette opp nye, enn det er å rehabilitere eksisterende bygg. Dette stimulerer til en utdatert og miljøfiendtlig bruk- og kast-holdning, som ikke passer seg i dagens samfunn. Vi må i stedet fokusere på å ta vare på det vi allerede har.

 

Utslippene fra å bygge eksisterende boliger har allerede skjedd. La oss ikke doble utslippet ved å rive dem og måtte sette opp nye. Vi er nødt til å ta vare på byggene vi allerede har, og sørge for at de kan leve lengst mulig. Slik sparer vi både penger og planeten for utslipp. På pressebildene ser det kanskje flottere ut å åpne nye studentboliger, enn å sørge for at gamle boliger får leve noen tiår til. I klimaregnskapet vil derimot rehabilitering slå nybygging ned i støvlene. Nå må bare regjeringa legge pengene på bordet.

 

Opprinnelig fra midtnorsk debatt, 27. Oktober 2020

november 13, 2020